ټولۍ: سمینار

د کتاب لوستني او مطالعې کولو عامه پوهاوي سمينار وړاندي سو!

۱۴۰۳/۰۲/۰۴ لمريز کال د اراکوزيا لوړو زده کړو مؤسسې د کتابتون مدير ښاغلي رفيع الله درویش له لوري محصلينو ته د کتاب نړيوالي ورځي په مناسبت هغوی ته د کتاب… Read more »

معلول او معیوب وګړو د حقونو اړوند سمينار وړاندي سو!

د اراکوزيا لوړو زده کړو مؤسسې محصلينو او کارکوونکو ته د معلول او معيوب اړوند د عامه پوهاوي او مالوماتي سمينار وړاندي سو! دا سمينار د اراکوزيا لوړو زده کړو… Read more »

فساد اړوند مالوماتي سمينار وړاندي سو!

د اراکوزيا لوړو زده کړو مؤسسې محصلينو او اداري کارکوونکو ته د فساد اړوند د عامه پوهاوي او مالوماتي سمينار وړاندي سو. ياد سمينار د اراکوزيا لوړو زده کړو مؤسسې… Read more »

زده کړيالانو ته د کيفيت لوړاوي اړوند مالوماتي سمينار وړاندي سو!

۱۴۰۲/۱۲/۱۴ لمريز کال د اراکوزيا لوړو زده کړو مؤسسې زده کړیالانو ته د کيفيت لوړاوي په تړاو د عامه پوهاوي مالوماتي سمينار وړاندي سو! پدې سمينار کي محصلينو ته د… Read more »

زده کړيالانو ته د حسنه اخلاقو اړوند د عامه پوهاوي مالوماتي سمينار وړاندي سو!

د اراکوزيا لوړو زده کړو مؤسسې زده کړیالانو ته د حسنه (نيک او غوره) اخلاقو اړوند د عامه پوهاوي مالوماتي سمينار وړاندي سو. دا سمينار د اراکوزيا لوړو زده کړو… Read more »

اداري کارکوونکو ته د اراکوزيا لوړو زده کړو مؤسسې د ډيټابيس اړوند مالوماتي سمينار وړاندي سو!

د اراکوزيا لوړو زده کړو مؤسسې اداري کارکوونکو ته د مؤسسې په سطحه د عمومي ډيټابيس اړوند مالوماتي سمينار وړاندي سو. دا سمينار د اراکوزيا لوړو زده کړو مؤسسې د… Read more »

جديد الشمول محصلينو ته د اراکوزيا ډيټابيس پيژندني او عصري تکنالوژي اړوند مالوماتي سمينار وړاندي سو!

د اراکوزيا لوړو زده کړو مؤسسې د (۱۴۰۳) پسرلني کانکور جديد الشمول محصلينو ته د ډيټابيس کاروني او عصري تکنالوژي اړوند مالوماتي سمينار وړاندي سو. دا سمينار د اراکوزيا لوړو… Read more »

جديد الشمول محصلينو ته د لابراتوار پيژندني او کاروني اخلاقي اصولو اړوند مالوماتي سمينار وړاندي سو!

د اراکوزيا لوړو زده کړو مؤسسې د معالجوي طب پوهنځی جدید الشمول محصلينو ته د لابراتوارونو پيژندني، کاروني اصول او اخلاقي کودونه اړوند مالوماتي سمينار وړاندي سو. نوموړی سمينار د… Read more »

جديد الشمول محصلينو ته د اراکوزيا کتابتون پيژندني او مطالعې کولو اړوند مالوماتي سمينار وړاندي سو!

د اراکوزيا لوړو زده کړو مؤسسې د (۱۴۰۳) پسرلني کانکور جديد الشمول محصلينو ته د اراکوزيا کتابتون پيژندني او مطالعې کولو اړوند مالوماتي سمينار وړاندي سو. ياد سمينار چي د… Read more »

جديد الشمول محصلينو ته د پوهنتون پيژندني اړوند د عامه پوهاوي سمينار وړاندي سو!

۱۴۰۲/۱۱/۲۸ لمريز کال د اراکوزيا لوړو زده کړو مؤسسې د (۱۴۰۳) پسرلني کانکور جديد الشمول محصلينو ته د پوهنتون پيژندني اړوند د عامه پوهاوي سمينار وړاندي سو. دا سمينار د… Read more »