ټولۍ: علمي شوراګاني

مياشتنۍ علمي شورا غونډه داېره سوه!

د اراکوزيا لوړو زده کړو مؤسسې د علمي شورا غړو ترمنځ خپلمنځي نوبتي مياشتنۍ غونډه داېره کړه. پدې غونډه کي د اراکوزيا لوړو زده کړو مؤسسې رئیس ښاغلي پوهنيار عبدالمنان… Read more »

مياشتنۍ علمي شورا غونډه ترسره سوه!

      No Comments on مياشتنۍ علمي شورا غونډه ترسره سوه!

مياشتنۍ علمي شورا غونډه ترسره سوه! د اراکوزيا لوړو زده کړو مؤسسې د رهبري غړو له لوري نوبتي مياشتنۍ علمي شورا غونډه ترسره سوه. پدې غونډه کي د اراکوزيا لوړو… Read more »

د کب مياشتي علمي شورا غونډه ترسره سوه!

د اراکوزيا لوړو زده کړو مؤسسي د رهبرۍ غړو ترمنځ د (۱۴۰۱) کال وروستۍ کب مياشتي علمي شورا غونډه ترسره سوه. په يادې غونډي د تيري دلو مياشتي پر کاري… Read more »

علمي شورا مياشتنۍ غونډه دايره سوه

      No Comments on علمي شورا مياشتنۍ غونډه دايره سوه

۱۴۰۱/۱۲/۰۱ لمريز کال د اراکوزيا لوړو زده کړو مؤسسې د رهبرۍ غړو له لوري خپلمنځۍ نوبتي علمي شورا غونډه ترسره کړه. پدې غونډه کي د اراکوزيا لوړو زده کړو مؤسسې… Read more »

مياشتنۍ علمي شورا غونډه دايره سوه

۱۴۰۱/۱۰/۰۱ لمریزکال د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې د رهبرۍ غړو ترمنځ د قوس مياشتي مياشتنۍ علمي شورا غونډه دايره سوه. ددې مياشتي په علمي شورا غونډه کي پر… Read more »

مياشتنۍ علمي شورا غونډه دايره سوه

۱۴۰۱/۱۰/۰۱ لمریزکال د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې د رهبرۍ غړو ترمنځ د قوس مياشتي مياشتنۍ علمي شورا غونډه دايره سوه. ددې مياشتي په علمي شورا غونډه کي پر… Read more »

مياشتنۍ علمي شورا غونډه دايره سوه

      No Comments on مياشتنۍ علمي شورا غونډه دايره سوه

۱۴۰۱/۰۹/۰۱ لمريز کال د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې د رهبرۍ او اداري غړو ترمنځ مياشتنۍ علمي شورا غونډه ترسره سوه. په دې غونډه کي د اراکوزيا لوړو زده… Read more »

مياشتنۍ علمي شورا غونډه دايره سوه

۱۴۰۱/۰۷/۲۸ لمريز کال د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې د رهبرۍ غړو ترمنځ خپله نوبتي مياشتنۍ علمي شورا غونډه دايره سوه. ددې مياشتنۍ علمي شورا په غونډه کي د… Read more »

د حقوقو او سياسي علومو پوهنځی علمي شورا غونډه دايره سوه

د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې د حقوقو او سياسي علومو پوهنځی د رهبرۍ او د علمي شورا غړو له لوري مياشتنۍ علمي شورا غونډه ترسره سوه.په غونډه کي… Read more »