د ارشاد او دعوت کميټې غړو خپله مياشتنۍ غونډه ترسره کړه!

              ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ لمريز کال

د اراکوزيا لوړو زده کړو مؤسسې د ارشاد او دعوت کميټې غړو له لوري خپلمنځي د ثور مياشتي غونډه ترسره کړه.

په غونډه کي د اسلامي ثقافت مضمون پر مفرداتو او کريډيټونو پر تطبیق همدارنګه د اذان لپاره پر ږغ الې سيسټم باندې خبري او پريکړې وکړلې.

په درنښت
اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه
خپرنيزه څانګه