د طب پوهنځی اتم سمسټر محصلينو ته د ECG عملي کار ترسره سو!

۱۴۰۲/۰۲/۲۱ لمريزکال

د اراکوزيا لوړو زده کړو مؤسسې د طب پوهنځی اتم سمسټر محصلينو د ECG عملي کار د متخصص ډاکټر سردارولي صالحي لخوا ترسره سو.

په درنښت
اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه
نشراتي څانګه