په آنلاین بڼه د استادانو آرزوني بهیر پیل سو!

                      ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ لمريز کال 

د اراکوزیا لوړو زده کړو مؤسسې د کیفیت لوړاوي آمریت لخوا د محصلينو پر مټ د استادانو تدریسي کیفیت د ښه والي په موخه آرزونه را پيل سوه.

د کیفیت لوړاوي آمر ښاغلي پوهنیار نذیر احمد رښتیني زده کړیالانو ته د یادې پروسي د بهیر په اړه معلوماتي ورنټیشن وړاندي کولو وروسته دا پروسه را پيل کړه.

په درنښنت
اراکوزیا د لوړو زده کړو مؤسسه
خپرنیزه څانګه