د کيفيت د تضمين او اعتبار اخيستني د معيارونو ورکشاپ پای ته ورسېد!

د اراکوزيا لوړو زده کړو مؤسسې د کيفيت د تضمين لوړاوي او اعتبار اخيستني آمريت له لوري د مؤسسې علمي او اداري کاري غړو ته د (۱۱) ګونو معيارونو د تفسير ورکشاپ پای ته ورسېد.

په درنښت
اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه
خپرنيزه څانګه


۱۴۰۲/۱۰/۱۷ لمريز کال