ټولۍ: فراغت غونډي

اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې (۳۵۷) تنه په علم سمبال ټولني ته د خدمت په موخه وړاندي کړل

اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې (۳۵۷) تنه په علم سمبال ټولني ته د خدمت په موخه وړاندي کړل.۱۴۰۰/۱۲/۱۸ لمريز کال اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه چي د تير… Read more »

اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې ۱۸۹ محصلين فارغ کړل

اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې ۱۸۹ محصلين فارغ کړل د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې د درې پوهنځيو څخه ۱۸۹ نارينه او ښځينه محصلين فارغ شول.د فراغت دا… Read more »