د طب پوهنځي محصلینو د پام وړ

      No Comments on د طب پوهنځي محصلینو د پام وړ

د طب پوهنځي محصلینو د پام وړ!
د اراکوزيا لوړو زده کړو مؤسسې د معالجوي طب پوهنځي ټولو درنو محصلینو ته خبر ورکول کیږي چي د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا او همدې مکتوب پر بنسټ اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې ته تشریف راوړئ او خپلو آزموینو او درسونو ته دوام ورکړئ، د غیابت او نه حاضریدو په صورت کي وروستی مسؤلیت خپله د محصل په غاړه دئ.
په درنښت