الکوزي تجارتي شرکت ۹۳۶ جلده قرانکریمونه اراکوزیا لوړو زده کړو مؤسسې ته هدیه کړه


۱۴۰۰/ ثور/ ۱۶
الکوزي تجارتي شرکت نن پنجشنبه ۹۳۶ جلده قرانکریمونه او تر ۵۰ پوري جای نمازونه اراکوزیا لوړو زده کړو مؤسسې ته اهداء کړه تر څو پر محصلینو او ښوونکو یې ووېشي.
یاد مبارک کتابونه محصلینوته تقسیم سول ترڅو تلاوت او په خپل ژوند کې یې عملي کړي.
په درنښت.
نشراتي او فرهنګي کمېټه.