د اراکوزيا کادري روغتون کې د ګمارنې خبرتيا!

د اراکوزيا کادري روغتون لاندې بستونو کې يو شمېر ډاکټران، نرسان او قابلې پر دنده ګماري:
۱: متخصص داخله عمومي (۱)
۲: متخصص اطفال (۱)
۳: متخصص جراحي (۱)
۴: متخصص اور تو پي دي (۱)
۵: ښځينه ډاکټره (۱)
۶: نرسان (۵)
۷: قابلې (۴)فارمېسيسټ (۱)
يادونه:
د یادو بستونو لپاره ټول غوښتونکي کسان بايد د وزارت تايد اسناد او لږ تر لږه دوه کاله کاري تجربه ولري.
بستونو ته کانديد کسان کولی شي، خپل اسناد د اراکوزيا کادري روغتون ادارې ته وسپاري او يا دې له لاندې شمېرې سره اړيکه ونيسي.
د اړيکو شمېره:۰۷۰۷۲۲۷۳۷۰