خبرتيا

      No Comments on خبرتيا

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی
قابل توجه داوطلبان کانکور پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی و مسوولان این نهاد های تحصیلی در کشور!
با در نظر داشت حکم مقام عالی ریاست جمهوری در مورد تعطیل پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی الی اخیر ماه حمل 1399 به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در کشور و حفظ صحت و سلامتی جوانان گرانقدر، فیصله گردید که الی اطلاع بعدی، امتحانات کانکور پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی به حالت تعلیق قرار گیرد.
داوطلبان کانکور پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی و مسوولان نهاد های تحصیلی یاد شده مطلع باشند.